Nhà gỗ truyền thống hơn 60 tuổi nơi Nhật

Kiến trúc sư: tatta architects

Chỗ đứng: Ukiha Yoshii, Nhật Bản

Kiến trúc sư phụ trách: Tatsunori Kakuno

Khu vực: 226,61 mét vuông

Năm dự án: 2016

Ảnh: Tetsuya Yashiro

Sáng tạo vườn: Toshinori Kakuno

Phát triển: Sawayaka Kensetsu

Toàn bộ khu vực: 167,85 mét vuông