Nhà xinh 2 tầng đơn giản độc đáo nơi Nhật Bản


Warning: file_put_contents(/home/ngoinhac/public_html/chemgio/dayweblentop.com/wp-content/plugins/wp-optimize-by-xtraffic/Application/includes/storages/cache/s/dts__87_6155404c.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ngoinhac/public_html/chemgio/dayweblentop.com/wp-content/plugins/wp-optimize-by-xtraffic/Application/Service/PepVN_CacheSimpleFile.php on line 200

Warning: file_put_contents(/home/ngoinhac/public_html/chemgio/dayweblentop.com/wp-content/plugins/wp-optimize-by-xtraffic/Application/includes/storages/cache/cfltags/mtc__f2_911e1d09.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ngoinhac/public_html/chemgio/dayweblentop.com/wp-content/plugins/wp-optimize-by-xtraffic/Application/Service/PepVN_Cache.php on line 684

Warning: file_put_contents(/home/ngoinhac/public_html/chemgio/dayweblentop.com/wp-content/plugins/wp-optimize-by-xtraffic/Application/includes/storages/cache/s/dts__87_612f7493.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ngoinhac/public_html/chemgio/dayweblentop.com/wp-content/plugins/wp-optimize-by-xtraffic/Application/Service/PepVN_CacheSimpleFile.php on line 200

Kiến trúc sư: Takeshi Hosaka

Chỗ đứng: Katsushika, Nhật Bản

Kỹ sư kết cấu: Hirofumi Ohno

Khu vực: 91,0 m2

Năm dự án: 2010

Ảnh: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc.

The post Nhà xinh 2 tầng đơn giản độc đáo nơi Nhật Bản appeared first on X.D.D Sáng tạo nhà xinh & Thi công phát triển nhà phố thuận an biệt thự.